Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Advms5


Analiza Correctness Report


Correcntess Report jest to czwarty etap projektowania aplikacji, którego zadaniem jest znalezienie błędów współbieżności w zrównoleglonych regionach.


Uruchamianie analizy

  1. Uruchamiamy terminal (jeśl wyłączyliśmy)
  2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się analizowana aplikacja
  3. Budujemy aplikację w trybie debug wpisując polecenie make debug
  4. W Advisor XE Workflow klikamy Check Correctness
  5. Uruchamiamy analizę klikając Button 6.png Collect Correctness Data lub wybierając File > New > Start Correctness Analysis

W trakcie wykonywania analizy, podobnie jak w przypadku poprzednich analiz wyświetlana jest godzina rozpoczęcia analizy oraz czas jaki upłynął od jej rozpoczęcia. Po zakończeniu analizy zebrane dane wyświetlane są w zakładkach Correctness Report oraz Summary.


Interpretacja rezultatów

Po zebraniu odpowiednich danych przez narzędzia wykonujące analizę Correctnes Report wyświetlone zostaje następujące okno:

Adv res mic 6.png

Jak widać w projektowanej aplikacji w regionach równoległych, w których wprowadzono annotacje nie występują błędy współbieżności. Po kliknięciu linku here wyświetlana jest lista, w której zawarte są informacje o błędach oraz o przeanalizowanych regionach. W przypadku analizowanej aplikacji na liście znajdują się jedynie informacje na temat regionu, w którym dodano annotacje. Informacja o znalezionych błędach pojawia się również w zakładce Summary w sekcji Maximum program gain w kolumnie Correctness Problems dla danego regionu.

W niektórych wersjach Intel Advisor XE analiza Check Correctness obarczona jest pewnymi błędami. Nie zawsze błędy współbieżności znalezione zostaną po wykonaniu jednej analizy. Warto wtedy wykonać analizę kilkukrotnie lub po zakończeniu projektowania przeanalizować stworzoną aplikację programem, który lokalizuje błędy wątków – Intel Inspector XE.< Wstecz

Dalej >