Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Amphscs4


Ponowna analiza oraz interpretacja rezultatów


  1. Uruchamiamy ponownie analizę Basic Hotspots dla zmodyfikowanej aplikacji.


Rezultat ponownej analizy wygląda następująco:

Amp hs 8.png

Jak widać metryka Spin Time nie jest oznaczona już kolorem różowym, co oznacza, że udało częściowo związany z nią problem. Jak widać w sekcji poświęconej wątkom OpenMP metryka Serial Time nadal oznaczona jest kolorem różowym.

  1. Przechodzimy do zakładki Bottom-up
Amp hs 9.png

Po przejściu do zakładki Bottom-up widzimy, że funkcja obliczająca iloczyn macierzy niemalże w 100% wykorzystuje możliwości obliczeniowe systemu. Patrząc na wykres przedstawiający działanie poszczególnych wątków widać, że wprowadzone do kodu źródłowego wpłynęły pozytywnie na wydajność aplikacji – obciążenia wątków zostały zrównoważone.Porównanie rezultatów


  1. Zamykamy zakładkę z rezultatem analizy
  2. Naciskamy przycisk Compare Results Button 13.png znajdujący się w pasku narzędzi
  3. Wybieramy analizy do porównania
    Amp hs 10.png
  4. Klikamy przycisk Compare


Interpretacja rezultatów

Po wykonaniu porównania dwóch analiz otrzymaliśmy następujące rezultaty:

Amp hs 11.png

Porównanie wyników przedstawione jest w postaci różnicy wartości metryk w zakładce Summary. Widzimy, że po wprowadzeniu zmian do kodu źródłowego, zoptymalizowana wersja aplikacji jest ponad 28 sekund szybsza. Widzimy, że liczba wątków jest o 47 większa w porównaniu z pierwszą wersją aplikacji. Wzrost pozostałych metryk czyli CPU Time, Spin Time oraz Overhead Time związany jest ze zrównolegleniem, a ich wartości to suma czasów dla wszystkich wątków.


Również na histogramie przedstawione zostały różnice pomiędzy poszczególnymi rezultatami. Niebieski słupek przedstawia czas obliczeń pierwszej analizy. Obok zestawiony został żółty słupek, który przedstawia czas obliczeń aplikacji po wprowadzeniu zrównoleglenia.


Wzrost wydajności przedstawiony jest również w zakładce Bottom-up. Na liście zestawione zostały funkcje z obu analiz. W przypadku analizowanej aplikacji pierwsza wersja funkcji okupiona jest kolorem czerwonym, natomiast wersja równoległa kolorem zielonym.Bibliografia
< Wstecz