Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Amphsms4


Ponowna analiza


W przypadku kiedy w trakcie tworzenia projektu wybrano pierwszy sposób uruchamiania aplikacji

 1. Uruchamiamy ponownie analizę Advanced Hotspots dla zmodyfikowanej aplikacji.


W przypadku kiedy w trakcie tworzenia projektu wybrano drugi sposób uruchamiania aplikacji

 1. Uruchamiamy terminal
 2. Kopiujemy aplikacje do koprocesora wpisując polecenie scp ./matrix.out mic0:/tmp/
 3. Uruchamiamy ponownie analizę Advanced Hotspots dla zmodyfikowanej aplikacji.Interpretacja rezultatów


Rezultat ponownej analizy wygląda następująco:

Vtune11.png

Jak widać wartość wskaźnika CPI Rate uległa znaczącej zmianie. Zmianie uległy również pozostałe metryki, między innymi metryka Eplased Time co pokazuje, że wprowadzone zmiany powodują zwiększenie wydajności obliczeń.

 1. Przechodzimy do zakładki Bottom-up
Vtune12.png

Po przejściu do zakładki Bottom-up widzimy, że wartość metrycki CPI Rate znacząco zmalała i nie jest już oznaczona kolorem różowym, co oznacza, że efektywność obliczeń wykonywanych wewnątrz jest stosunkowo dobra.Porównanie rezultatów


 1. Zamykamy zakładkę z rezultatem analizy
 2. Naciskamy przycisk Compare Results Button 13.png znajdujący się w pasku narzędzi
 3. Wybieramy analizy do porównania
  Amp hs 10.png
 4. Klikamy przycisk Compare


Interpretacja rezultatów

Po wykonaniu porównania dwóch analiz otrzymaliśmy następujące rezultaty:

Vtune13.png

Porównanie wyników przedstawione jest w postaci różnicy wartości metryk w zakładce Summary. Widzimy, że po wprowadzeniu zmian do kodu źródłowego, zoptymalizowana wersja aplikacji jest ponad 41 sekund szybsza. Okazuje się, że zmiany wprowadzone w kodzie źródłowym pozwoliły zmniejszyć liczbę instrukcji potrzebnych na wykonanie programu. Zmianie uległa również metryka CPI Rate całej aplikacji. Jest ona nadal oznaczona kolorem różowym, jednakże związane jest to z funkcją [vmlinux] (zakładka Bottom-up), która jest funkcją systemową i nie wpływa na wydajność analizowanej aplikacji.Bibliografia
< Wstecz