Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Amplwcs1


Budowanie aplikacji oraz tworzenie nowego projektu


Budowanie analizowanej aplikacji

Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz Makefile.


Do przeprowadzania analizy przy pomocy narzędzia Intel VTune Amplifier wymagana jest aplikacja zbudowana w trybie release z włączoną optymalizacją.

 1. Uruchamiamy terminal
 2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się Makefile
 3. Budujemy aplikację w trybie release wpisując polecenie make
 4. Sprawdzamy działanie aplikacji wpisując polecenie make run


Tworzenie projektu

 1. Uruchamiamy Intel VTune Amplifier GUI
 2. Tworzymy nowy projekt klikając przycisk Button 11.png lub New Project… w oknie startowym. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Amp new 1.png
 3. W pole Project Name wprowadzamy nazwę projektu Tachyon. Pliki projektu przechowywane będą w katalogu określonym w polu Location. Klikamy przycisk Create Project. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Amp new 2.png
 4. Klikamy przycisk Browse… znajdujący się obok pola Application, następnie wybieramy tachyon_analyze_locks – plik wykonywalny zbudowanej wcześniej aplikacji. Pole Working Directory zostanie wypełnione automatycznie przez Intel VTune Amplifier
 5. W pole Application Parameters wprowadzamy dat/balls.dat
 6. Klikamy przycisk OK. W panelu Project Navigator pojawi się nowo utworzony projekt


Po utworzeniu projektu w każdej chwili możliwa jest zmiana jego ustawień, poprzez kliknięcie przycisku Button 2.png Project Properties w pasku narzędzi.



< Wstecz

Dalej >