Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Amplwcs3


Rozwiązanie problemu


 1. Uruchamiamy terminal
 2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się Makefile
 3. Poleceniem cd przechodzimy do katalogu /src/Linux/analyze_locks
 4. Otwieramy plik analyze_locks.cpp dowolnym edytorem tekstowym
 5. Usuwamy lub komentujemy linie 164 oraz 170
 6. Zapisujemy zmiany
 7. Wracamy do katalogu z Makefile (polecenie cd ..)
 8. Budujemy aplikację wpisując polecenie makePonowna analiza oraz porównanie wyników


Ponowna analiza

 1. Uruchamiamy analizę Locks and Waits dla zmodyfikowanej aplikacji
 2. Po zakończeniu analizy zamykamy zakładkę z rezultatem ponownej analizy
 3. Naciskamy przycisk Compare Results Button 13.png znajdujący się w pasku narzędzi
 4. Wybieramy analizy do porównania
  Amp new lw 5.png
 5. Klikamy przycisk Compare


Interpretacja rezultatów

Po wykonaniu porównania dwóch analiz otrzymaliśmy następujące rezultaty:

Amp new lw 6.png

Porównanie wyników przedstawione jest w postaci różnicy wartości metryk w zakładce Summary. Widzimy, że po wprowadzeniu zmian do kodu źródłowego, zoptymalizowana wersja aplikacji jest o 8,340 sekund szybsza. Widzimy, że Wait Time został zoptymalizowany o 36,220 sekund, a liczba wywołań obiektów synchronizacji zmalała o 456. Zmianie uległy również wartości przedstawione na histogramach. Po wykonaniu optymalizacji, aplikacja przez większość czasu wykorzystuje cztery logiczne CPU.Bibliografia
< Wstecz