Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Insmacs1


Budowanie aplikacji oraz tworzenie nowego projektu


Budowanie analizowanej aplikacji

Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: Tutorial - niezbędne pliki. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz Makefile.


Analiza przy pomocy narzędzia Intel Inspector XE może zostać wykonana dla aplikacji zbudowanej zarówno w trybie debug jak i release, jednakże lepszym rozwiązaniem jest wykonanie kompilacji w trybie debug. W poniższej tabeli przedstawione zostały zalecane opcje kompilacji, dzięki którym możliwe jest zebranie kompletnych danych w trakcie wykonywania analizy.

Opcje debugera/linkera Flaga kompilatora Konsekwencje braku ustawionej flagi
Informacje potrzebne do deugowania -g Brak informacji o linii powodującej błąd
Optymalizacja -O0 Niepoprawne informacji o linii powodującej błąd
Dynamiczne wiązanie bibliotek Intel Compiler

–shared-intel,
GNU Compiler
-Bdynamic

Fałszywe lub brakujące lokalizacje kodu
 1. Uruchamiamy terminal
 2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się kod źródłowy analizowanej aplikacji
 3. Budujemy aplikację w trybie debug wpisując polecenie make
 4. Sprawdzamy działanie aplikacji wpisując polecenie make run


Tworzenie projektu

 1. Uruchamiamy Intel Inspector XE 2015 GUI
 2. Tworzymy nowy projekt wybierając File > New > Project…. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Insp new 1.png
 3. W pole Project Name wprowadzamy nazwę projektu Matrix. Pliki projektu przechowywane będą w katalogu określonym w polu Location. Klikamy przycisk Create Project. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Insp new 2.png
 4. Klikamy przycisk Browse… znajdujący się obok pola Application następnie wybieramy matrix – plik wykonywalny zbudowanej wcześniej aplikacji. Pole Working Directory jest wypełnione automatycznie przez Intel Inspector
 5. Klikamy przycisk OK. W panelu Project Navigator pojawi się nowo utworzony projekt


Po utworzeniu projektu w każdej chwili możliwa jest zmiana jego ustawień, poprzez kliknięcie przycisku Button 2.png Project Properties w pasku narzędzi.< Wstecz

Dalej >