Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Insmacs2


Konfiguracja oraz uruchomienie analizy


Konfiguracja analizy

  1. Otwieramy zakładkę wyboru analizy File > New > Analysis… lub prawm przyciskiem myszy klikamy na nazwę projektu, następnie wybieramy New Analysis…. Zakładka z wyborem analizy wygląda następująco:
    Insp me cpu 1.png
  2. Z listy rozwijalnej wybieramy rodzaj analizy – Memory Error Analysis
  3. Suwakiem wybieramy jakiego typu błędy chcemy zlokalizować w analizowanej aplikacji. Wybieramy Detect Memory Problems


W części określającej typ lokalizowanych błędów znajdują się dwa istotne wskaźniki. Pierwszy z nich Analysis Time Overhead określa czas potrzebny do przeprowadzenia analizy dla wybranego typu błędów. Obok każdego z nich znajduje się wyrażenie określające o ile wydłuży się czas wykonywania aplikacji. Na przykład, 10x – 40x oznacza, że analizowana aplikacja wykona się w czasie od 10 do 40 razy dłuższym niż normalnie. Przykładowo, jeśli normalny czas wykonywania aplikacji wynosi 10 sekund, to w trakcie wykonywania analizy czas ten wyniesie od 100 – 400 sekund. Drugi wskaźnik Memory Overhead określa jak dużo pamięci głównej potrzebuje Intel Inspector do zlokalizowania wybranego typu błędów. Ilość potrzebnej pamięci wyrażana jest w postaci słupków wypełnionych kolorem niebieskim.

Poniżej znajdują się dwie listy – pierwsza zawierająca dodatkowe ustawienia analizy oraz druga, która pozwala określić zachowanie debuggera w trakcie jej wykonywania (w obu zostawiamy domyślne ustawienia).


Uruchamianie analizy

Po wybraniu analizy oraz określeniu ich ustawień klikamy przycisk Start w celu jej uruchomienia.

W trakcie wykonywania analizy w zakładce Collection Log wyświetlane są informacje o postępach, czasie jaki upłynął od rozpoczęcia analizy oraz ilości pamięci zajętej przez Intel Inspector w trakcie gromadzenia danych (wykres, który generowany na bieżąco). W tracie wykonywania analizy możliwe jest podglądanie rezultatów, które wyświetlane są w zakładce Summary.< Wstecz

Dalej >