Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Instams4


Rozwiązanie problemu


  1. Otwieramy plik pi.cpp przy pomocy dowolnego edytora tekstowego
  2. W zrównoleglonym obszarze dodajemy dyrektywę OpenMP private w celu ustawienia zmiennej x jako zmiennej prywatnej każdego wątku
  3. W zrównoleglonym obszarze dodajemy dyrektywę OpenMP reduction, która tworzy kopie zmiennej sum dla każdego wątku aplikacji, które sumowane są po zakończeniu obliczeń.
  4. Otwieramy terminal
  5. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się kod źródłowy aplikacji
  6. Budujemy aplikację wpisując polecenie make cpuPonowna analiza


Po wprowadzeniu zmian należy wykonać ponowną analizę aplikacji w celu sprawdzenia czy wprowadzone zmiany stanowią rozwiązanie problemu.

  1. Przechodzimy do zakładki Target
  2. Klikamy przycisk Re-inspect w celu rozpoczęcia ponownej analizy programu. Do projektu dodany został nowy plik z rezultatem analizy


Rezultat ponownej analizy aplikacji wygląda następująco:
Insp me cpu 5.png

Po wprowadzeniu zmian w kodzie źródłowym oraz wykonaniu ponownej analizy aplikacji Intel Inspector XE nie znalazł błędów współbieżności. Teraz możemy skompilować aplikację poleceniem make mic w celu zbudowania aplikacji przeznaczonej dla koprocesora Intel Xeon Phi. Aplikację uruchamiamy poleceniem make runmic.Bibliografia
< Wstecz