Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tutorial:Intel Advisor XE


Wprowadzenie


Adv ico.png
Intel Advisor XE jest to narzędzie wspomagające tworzenie równoległych aplikacji. Do jego kluczowych cech zalicza się znajdowanie najbardziej czasochłonnych sekcji kodu, modelowanie zrównoleglenia oraz znajdowanie błędów współbieżności. Intel Advisor XE umożliwia projektowanie równoległych aplikacji w czterech językach programowania – C, C++, C#, Fortran przy użyciu następujących modeli programowania równoległego - OpenMP, Intel Thread Building Blocks, Intel Cilk Plus oraz Microsoft TPL.


Uruchamianie narzędzia Intel Advisor

  1. Uruchamiamy terminal
  2. Lokalizujemy katalog, w którym zainstalowano narzędzie Intel Inspector. Domyślny katalog instalacji to: /opt/intel/advisor_xe_2015/
  3. Wykorzystujemy polecenie source do załadowania skryptu uruchamiającego narzędzie Intel Inspector. Wprowadzamy: source /opt/intel/advisor_xe_2015/advixe-vars.sh
  4. Wprowadzamy advixe-gui w celu uruchomienia Intel Advisor w postaci graficznego interfejsu użytkownikaDalej >