Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tutorial:Intel Advisor XE 2


Analiza Survey Target


Survey Target jest to pierwszy z pięciu etapów projektowania aplikacji. Analiza ta ma na celu znalezienie najbardziej czasochłonnych miejsc w tworzonej aplikacji. Do przeprowadzenia tego typu analizy wymagana jest aplikacja zbudowana w trybie release.


Uruchamianie analizy

  1. Otwieramy Advisor XE Workflow klikając ikonkę Button 3.png w pasku narzędzi lub wybierając File > View > Open Advisor XE Workflow
  2. W Advisor XE Workflow klikamy Survey Target
  3. Uruchamiamy analizę klikając przycisk Button 4.png Collect Survey Data lub wybierając File > New > Start Survey Analysis

W trakcie wykonywania analizy w zakładce Survey Report wyświetlana jest godzina rozpoczęcia analizy oraz czas jaki upłynął od jej rozpoczęcia. Po zakończeniu analizy zebrane dane wyświetlane są w zakładkach Survey Report oraz Summary


Interpretacja rezultatów

Po zebraniu odpowiednich danych przez narzędzia wykonujące analizę Survey Analysis wyświetlone zostaje następujące okno:
Adv res cpu 1.png

Dane dotyczące najbardziej czasochłonnych sekcji aplikacji wyświetlane są w postaci drzewa rozwijanego. Zazwyczaj są nimi pętle, w których wykonywane są obliczenia. Survey Report oznacza najbardziej czasochłonne pętle programu ikoną Ico 1.png w kolumnie Hot Loops. Górna część zakładki Survey Report zawiera przyciski dzięki, którym w łatwy sposób możemy zlokalizować poprzednią lub następną czasochłonną pętlę aplikacji oraz przycisk View Source, który otwiera zakładkę z kodem źródłowym.

  1. Przechodzimy do zakładki Summary
    Adv res cpu 2.png

Najbardziej czasochłonne pętle programu, możemy zlokalizować również przy pomocy zakładki Summary. W sekcji Top time-consuming loops znajduje się lista pętli, które zostały oznaczone w kolumnie Hot Loop w zakładce Survey Report, posortowanych według czasu CPU potrzebnego na ich wykonanie.

  1. Klikamy link znajdujący się w kolumnie Source Location w celu otwarcia zakładki Survey Sources, w której wyświetlony zostanie kod źródłowy pętli znajdującej się w funkcji metoda_trapezow
Adv res cpu 3.png

Po otwarciu zakładki z kodem źródłowym możemy podejrzeć czas wykonywania poszczególnych linii kodu źródłowego analizowanej aplikacji. Dane w kolumnie Total Time przedstawiają czas poświęcony na wykonanie danego fragmentu kodu lub wywołanie funkcji. Kolumna Loop Time zawiera dane dotyczące czasu potrzebnego na wykonanie obliczeń wewnątrz pętli. Widzimy, że w przypadku analizowanej aplikacji niemalże cały czas CPU potrzebny do wykonania programu, zajmuje wykonanie obliczeń według pętli w funkcji metoda_trapezow.< Wstecz

Dalej >