Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tutorial:Intel Advisor XE 3


Annotate Sources


Annotate Sources jest to drugi etap projektowania aplikacji, w którym do kodu źródłowego wprowadza się specjalne makro funkcje określane mianem annotacji. Annotacje wykorzystywane są do modelowania równoległych sekcji kodu, jednocześnie służą do identyfikacji tych sekcji przez narzędzia wykonujące kolejne analizy.


Wprowadzenie Annotacji do kodu źródłowego

  1. Otwieramy plik main.cpp przy pomocy dowolnego edytora tekstowego lub klikamy prawym przyciskiem myszy na pętle w zakładce Survey Target a następnie wybieramy Edit Source
  2. Dodajemy plik nagłówkowy advisor_annotate.h umieszczając w na początku pliku następującą linie: #include "advisor_annotate.h"
  3. Przed pętlą w funkcji metoda_trapezow umieszczamy annotacje rozpoczynającą obszar równoległy: ANNOTATE_SITE_BEGIN(MySite1)
  4. Za klamrą zamykającą pętlę umieszczamy annotacje kończącą obszar równoległy: ANNOTATE_SITE_END(MySite1)
  5. Na początku ciała pętli dodajemy annotację identyfikującą ciało pętli jako pojedyncze zadanie: ANNOTATE_ITERATION_TASK(MyTask1)
    Adv code 1.png
  1. Uruchamiamy terminal (jeśli wyłączyliśmy)
  2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się kod źródłowy analizowanej aplikacji
  3. Budujemy analizowaną aplikację w trybie release wpisując polecenie make release


Po wykonaniu powyższych czynności w zakładce Annotate Report znajduje się lista annotacji, które wprowadzone zostały do kodu źródłowego aplikacji. W zakładce Summary pojawia się informacja o liczbie przeskanowanych plików oraz liczbie znalezionych annotacji.< Wstecz

Dalej >