Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tutorial:Intel Inspector XE


Wprowadzenie


Insp ico.png
Intel Inspector XE jest to narzędzie przeznaczone do analizy sekwencyjnych oraz równoległych aplikacji w celu wykrycia błędów pamięci oraz wątków w systemach Windows oraz Linux. Narzędzie jest również wykorzystywane do wizualizacji statycznej analizy kodu wykonanej przez kompilatory firmy Intel. Inspector XE umożliwia analizę aplikacji napisanych w czterech językach programowania – C, C++, C#, Fortran, skompilowanych przy użyciu następujących kompilatorów – gcc, Intel Compiler XE oraz Microsoft Visual C++/.NET. Lokalizacja błędów współbieżności możliwa jest dla aplikacji zbudowanych w oparciu o cztery modele programowania równoległego – OpenMP, Intel Threading Building Blocks, Win32 oraz POSIX threads. Intel Inspector XE jest również wykorzystywany do analizowania aplikacji MPI.


Uruchamianie narzędzia Intel Inspector

  1. Uruchamiamy terminal
  2. Lokalizujemy katalog, w którym zainstalowano narzędzie Intel Inspector. Domyślny katalog instalacji to: /opt/intel/inspector_xe_2015/
  3. Wykorzystujemy polecenie source do załadowania skryptu uruchamiającego narzędzie Intel Inspector. Wprowadzamy: source /opt/intel/inspector_xe_2015/inspxe-vars.sh
  4. Wprowadzamy inspxe-gui w celu uruchomienia Intel Inspecor w postaci graficznego interfejsu użytkownikaDalej >