Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Tutorial:Intel VTune Amplifier XE - Locks and Waits


Wprowadzenie


Amp ico.png
Intel VTune Amplifier XE jest to narzędzie umożliwiające analizę zarówno sekwencyjnych jak i równoległych aplikacji w celu znalezienia tak zwanych „wąskich gardeł”, które negatywnie wpływają na wydajność aplikacji. Narzędzie jest kompatybilne z systemami Windows oraz Linux, dzięki czemu możliwe jest analizowanie aplikacji napisanych w językach C, C++, C#, Java oraz Fortran skompilowanych przy pomocy następujących kompilatorów – Microsoft .NET, gcc, Intel Copmpiler. Zbieranie informacji o działaniu analizowanej aplikacji może odbywać się na kilka sposobów, np.: zbieranie informacji na podstawie pracy procesora (Event Based Sampling).


Uruchamianie narzędzia Intel VTune Amplifier

  1. Uruchamiamy terminal
  2. Lokalizujemy katalog, w którym zainstalowano narzędzie Intel VTune Amplifier . Domyślny katalog instalacji to: /opt/intel/vtune_amplifier_xe_2015/
  3. Wykorzystujemy polecenie source do załadowania skryptu uruchamiającego narzędzie Intel Tune Amplifier. Wprowadzamy: source /opt/intel/ vtune_amplifier_xe_2015/amplxe-vars.sh
  4. Wprowadzamy amplxe-gui w celu uruchomienia Intel VTune Amplifier w postaci graficznego interfejsu użytkownikaDalej >