Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Advms1: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 7: Linia 7:
 
<h3>Budowanie analizowanej aplikacji</h3>
 
<h3>Budowanie analizowanej aplikacji</h3>
  
Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz ''Makefile''.
+
Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [http://www.miclab.pl/other/download/Advisor_MIC.zip Intel Xeon Phi: Intel Advisor Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz ''Makefile''.
  
 
# Uruchamiamy terminal
 
# Uruchamiamy terminal

Wersja z 14:07, 26 lis 2015


Budowanie aplikacji oraz tworzenie nowego projektu


Budowanie analizowanej aplikacji

Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: Intel Xeon Phi: Intel Advisor Tutorial - niezbędne pliki. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz Makefile.

 1. Uruchamiamy terminal
 2. Ustawiamy zmienną środowiskową zawierającą lokalizację katalogu, w którym zainstalowano narzędzie używając polecenia export, domyślnie: export ADVISOR_XE_2015_DIR=/opt/intel/advisor_xe_2015/
 3. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się kod źródłowy analizowanej aplikacji
 4. Budujemy aplikację w trybie release wpisując polecenie make release
 5. Jeśli w trakcie kompilacji wystąpił błąd, należy upewnić się czy zmienna środowiskowa ADVISOR_XE_2015_DIR została poprawnie ustawiona
 6. Sprawdzamy działanie aplikacji wpisując polecenie make run


Tworzenie projektu

 1. Uruchamiamy Intel Advisor XE 2015 GUI
 2. Tworzymy nowy projekt wybierając File > New > Project…. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
Adv new 1.png
 1. W pole Project Name wprowadzamy nazwę projektu. Pliki projektu przechowywane będą w katalogu określonym w polu Location. Klikamy przycisk Create Project. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
Adv new 2.png
 1. Klikamy przycisk Browse… znajdujący się obok pola Application, następnie wybieramy main – plik wykonywalny zbudowanej wcześniej aplikacji. Pole Working Directory zostanie wypełnione automatycznie przez Intel Advisor XE
 2. Przechodzimy do zakładki Binary/Symbol Search. Naciskamy przycisk Button 1.png, następnie wybieramy katalog, w którym znajduje się analizowana aplikacja
 3. Przechodzimy do zakładki Source Search. Naciskamy przycisk Button 1.png, następnie wybieramy katalog, w którym znajduje analizowana aplikacja


Po utworzeniu projektu w każdej chwili możliwa jest zmiana jego ustawień, poprzez kliknięcie przycisku Button 2.png Project Properties w pasku narzędzi.< Wstecz

Dalej >