Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Amphsms1: Różnice pomiędzy wersjami

Linia 7: Linia 7:
 
<h3>Budowanie analizowanej aplikacji</h3>
 
<h3>Budowanie analizowanej aplikacji</h3>
  
Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji, ''Makefile'' oraz dwa skrypty wykorzystywane do uruchomienia aplikacji.
+
Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [http://www.miclab.pl/other/download/Intel_VTune_Hotspots.zip Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji, ''Makefile'' oraz dwa skrypty wykorzystywane do uruchomienia aplikacji.
  
  

Wersja z 14:01, 26 lis 2015


Budowanie aplikacji oraz tworzenie nowego projektu


Budowanie analizowanej aplikacji

Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: Tutorial - niezbędne pliki. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji, Makefile oraz dwa skrypty wykorzystywane do uruchomienia aplikacji.


Do przeprowadzania analizy przy pomocy narzędzia Intel VTune Amplifier wymagana jest aplikacja zbudowana w trybie release z włączoną optymalizacją.

 1. Uruchamiamy terminal
 2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się kod źródłowy analizowanej aplikacji
 3. Budujemy aplikację w trybie release wpisując polecenie make
 4. Sprawdzamy działanie aplikacji wpisując polecenie make run


Tworzenie projektu

 1. Uruchamiamy Intel VTune Amplifier GUI
 2. Tworzymy nowy projekt klikając przycisk Button 11.png lub New Project… w oknie startowym. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Vtune1.png
 3. W pole Project Name wprowadzamy nazwę projektu Matrix. Pliki projektu przechowywane będą w katalogu określonym w polu Location. Klikamy przycisk Create Project. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Vtune2.png


Pierwszy sposób uruchamiania analizowanej aplikacji

Sposób ten umożliwia analizę aplikacji dedykowanych dla koprocesora Intel Xeon Phi uruchamianych z poziomu hosta. Zalicza się do nich aplikacje natywne, aplikacje zaimplementowane przy pomocy odciążeniowego modelu programowania oraz aplikacje MPI. W przypadku aplikacji uruchamianych bezpośrednio na koprocesorze Intel Xeon Phi (aplikacji natywnych) wymagane jest utworzenie skryptu uruchamiającego program przy pomocy narzędzia micnativeloadex.

 1. Z listy Target system wybieramy opcję Intel Xeon Phi coprocessor (host launch)
 2. Z listy Card Number wybieramy koprocesor, na którym uruchomiona zostanie aplikacja. W naszym przypadku wybieramy koprocesor 0(mic0)
 3. Klikamy przycisk Browse… znajdujący się obok pola Application, następnie wybieramy hostrun.sh – skrypt uruchamiający aplikację na koprocesorze Intel Xeon Phi znajdujący się w katalogu z aplikacją. Pole Working Directory zostanie wypełnione automatycznie przez Intel VTune Amplifier
 4. Klikamy przycisk OK. W panelu Project Navigator pojawi się nowo utworzony projekt


Drugi sposób uruchamiania analizowanej aplikacji

Sposób ten umożliwia analizę aplikacji natywnych, które uruchamiane z poziomu koprocesora Intel Xeon Phi. Wymaga on uprzedniego skopiowania aplikacji na koprocesor wraz z wymaganymi do jej uruchomienia plikami/bibliotekami oraz skryptu uruchamiającego ją.

 1. Uruchamiamy terminal
 2. Kopiujemy aplikację na koprocesor wpisując polecenie: scp ./matrix.out mic0:/tmp/
 3. Kopiujemy skrypt uruchamiający aplikację na koprocesor wpisując polecenie: scp ./matrix.out mic0:/tmp/
 4. Sprawdzamy czy skopiowany skrypt poprawnie uruchamia aplikacje wpisując polecenie ssh mic0 /tmp/micrun.sh
 5. Z listy Target system wybieramy opcję Intel Xeon Phi coprocessor (native)
 6. Z listy Card Number wybieramy koprocesor, na który skopiowano aplikację oraz skrypt uruchamiający ją. W naszym przypadku wybieramy koprocesor 0(mic0)
 7. W pole Application wprowadzamy ręcznie ścieżkę, w której znajduje się wcześniej skopiowany skrypt uruchamiający aplikację na koprocesorze Intel Xeon Phi. W naszym przypadku scieżka ta to: /tmp/micrun.sh
 8. Klikamy przycisk OK. W panelu Project Navigator pojawi się nowo utworzony projekt


Po utworzeniu projektu w każdej chwili możliwa jest zmiana jego ustawień, poprzez kliknięcie przycisku Button 2.png Project Properties w pasku narzędzi.


Niezależnie od tego, który sposób uruchamiania aplikacji zostanie wybrany dane na temat działania aplikacji zebrane zostaną dokładnie w ten sam sposób. Warto jednak zwrócić uwagę, że pierwszy sposób uruchamiania analizowanej aplikacji może okazać się źródłem problemów, w sytuacji kiedy kilku użytkowników jednocześnie spróbuje przeanalizować natywną aplikację uruchamianą przy pomocy narzędzia micnativeloadex.< Wstecz

Dalej >