Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Instams1: Różnice pomiędzy wersjami

 
Linia 10: Linia 10:
 
<h3>Budowanie analizowanej aplikacji</h3>
 
<h3>Budowanie analizowanej aplikacji</h3>
  
Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz ''Makefile''.
+
Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: [http://www.miclab.pl/other/download/Inspecto_MIC_Threads.zip Tutorial - niezbędne pliki]. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz ''Makefile''.
  
  

Aktualna wersja na dzień 14:05, 26 lis 2015


Budowanie aplikacji oraz tworzenie nowego projektu


Intel Inspector XE może zostać wykorzystany również do analizy aplikacji przeznaczonych dla koprocesorów należących do rodziny Intel Xeon Phi, mimo, że analiza nie jest uruchamiana bezpośrednio na koprocesorze. Analizowaną aplikację należy skompilować, tak aby można było wykonać analizę przy użyciu wielordzeniowego procesora Intel Xeon. Intel Inspector XE wykryje błędy pamięci oraz wątków w aplikacji uruchomionej na CPU, które są jednocześnie błędami występującymi na koprocesorze.


Budowanie analizowanej aplikacji

Pliki potrzebne do wykonania niniejszego tutoriala należy pobrać klikając następujący link: Tutorial - niezbędne pliki. Pobrane archiwum należy rozpakować. Wewnątrz znajduje się plik z kodem źródłowym aplikacji oraz Makefile.


Analiza przy pomocy narzędzia Intel Inspector XE może zostać wykonana dla aplikacji zbudowanej zarówno w trybie debug jak i release, jednakże lepszym rozwiązaniem jest wykonanie kompilacji w trybie debug. W poniższej tabeli przedstawione zostały zalecane opcje kompilacji, dzięki którym możliwe jest zebranie kompletnych danych w trakcie wykonywania analizy.

Opcje debugera/linkera Flaga kompilatora Konsekwencje braku ustawionej flagi
Informacje potrzebne do deugowania -g Brak informacji o linii powodującej błąd
Optymalizacja -O0 Niepoprawne informacji o linii powodującej błąd
Dynamiczne wiązanie bibliotek Intel Compiler

–shared-intel,
GNU Compiler
-Bdynamic

Fałszywe lub brakujące lokalizacje kodu
 1. Uruchamiamy terminal
 2. Używając polecenia cd przechodzimy do katalogu, w którym znajduje się kod źródłowy analizowanej aplikacji
 3. Budujemy aplikację w trybie debug wpisując polecenie make cpu
 4. Sprawdzamy działanie aplikacji wpisując polecenie make runcpu


Tworzenie projektu

 1. Uruchamiamy Intel Inspector XE 2015 GUI
 2. Tworzymy nowy projekt wybierając File > New > Project…. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Insp new 1.png
 3. W pole Project Name wprowadzamy nazwę projektu PI. Pliki projektu przechowywane będą w katalogu określonym w polu Location. Klikamy przycisk Create Project. Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:
  Insp new 3.png
 4. Klikamy przycisk Browse… znajdujący się obok pola Application następnie wybieramy pi – plik wykonywalny zbudowanej wcześniej aplikacji. Pole Working Directory jest wypełnione automatycznie przez Intel Inspector
 5. Klikamy przycisk Modify… w celu dodania zmiennej środowiskowej określającej ilość wątków OpenMP. W pole Variable wprowadzamy nazwę zmiennej – OMP_NUM_THREADS, natomiast w pole Value warotść 4.
 6. Klikamy przycisk OK. W panelu Project Navigator pojawi się nowo utworzony projekt


Po utworzeniu projektu w każdej chwili możliwa jest zmiana jego ustawień, poprzez kliknięcie przycisku Button 2.png Project Properties w pasku narzędzi.< Wstecz

Dalej >