Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Konkurs

W ramach projektu MICLAB ogłaszamy drugą edycję konkursu na najciekawsze wykorzystanie architektury Intel MIC oraz wielordzeniowych procesorów ogólnego przeznaczenia. Wysokość grantu nie może przekraczać 10 000zł. Kryteria oceny wniosków, podobnie jak w pierwszej edycji obejmują:

  • innowacyjny charakter grantu,
  • ocenę zaproponowanych metod dostosowania rozpatrywanego zagadnienia do wskazanych architektur wielordzeniowych,
  • proponowane zastosowanie wyników grantu w innych projektach i publikacjach,
  • ocenę sylwetki naukowej kandydata.


Ważne daty:

  • 15 czerwca 2015 - otwarcie składania wniosków
  • 30 czerwca 2015 - koniec terminu składania wniosków
  • 10 lipca 2015 - rozstrzygnięcie konkursu

Sposób finansowania grantu:

umowa o dzieło w terminie sierpień - październik 2015
zakończona raportem z realizacji grantu


Zgłoszenie do konkursu:

W celu zgłoszenia do konkursu należy przesłać:

  • Opis planowanych prac - około 2-3 strony A4
  • Sylwetka naukowa kandydata - około 1 strony A4


Dodatkowe wyróżnienie:

Autor najciekawszego grantu zostanie zaproszony do zaprezentowania wyników prac na międzynarodowej konferencji PPAM'2015
(gwarantowane zwolnienie z kosztów konferencynych)