Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

MICLAB:O MICLAB: Różnice pomiędzy wersjami

m (Zabezpieczył(a) „MICLAB:O MICLAB” ([edytowanie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze) [przenoszenie=Dozwolone tylko dla administratorów] (na zawsze)) [dziedziczenie])
 
Linia 1: Linia 1:
{{home-menu}} [[Category:Projekt MICLAB]]
+
{{home-menu}} [[Category:Projekt MICLAB]]<div style="text-align:justify"> 
 +
Zespół  badawczy Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej przy współpracy z Miejską Siecią Komputerową CzestMAN wystąpił z inicjatywą budowy platformy wymiany wiedzy i wsparcia użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych architektur masywnie wielordzeniowych. Idea naszego projektu skupia się na zastosowaniu innowacyjnych architektur równoległych, a w szczególności akceleratorów Intel MIC, w obliczeniach naukowych i inżynierskich.  W realizacji  projektu MICLAB wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenia naszego zespołu w rozwoju i optymalizacji aplikacji równoległych, poparte licznymi artykułami naukowymi oraz zrealizowanymi projektami. Dotychczasowe prace obejmowały klastry obliczeniowe, środowiska gridowe i chmurowe, architektury hybrydowe Cell/B.E. oraz AMD  APU, akceleratory GPU oraz wielordzeniowe architektury CPU.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
----
 +
<h3>Tytuł projektu</h3>
 +
<p><strong style="font-size: 24px">"Laboratorium pilotażowe <br>systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)"</strong></p>
 +
----
  
<div style="text-align:justify"> 
 
 
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
 
<tr><td>Program Operacyjny:</td><td><b>Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b></td></tr>
 
<tr><td>Program Operacyjny:</td><td><b>Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b></td></tr>
Linia 10: Linia 17:
 
</table>
 
</table>
  
 
+
                 
 
+
----
+
 
+
<h3>Tytuł projektu</h3>
+
                    <p>
+
                        <strong style="font-size: 24px">"Laboratorium pilotażowe <br>systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)"</strong>
+
                    </p>
+
 
+
----
+
 
+
                   
+
                    <div> </div>
+
 
                      
 
                      
 
                     <h3>Czas realizacji projektu: </h3>                   
 
                     <h3>Czas realizacji projektu: </h3>                   

Aktualna wersja na dzień 13:26, 24 kwi 2015

Zespół badawczy Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej przy współpracy z Miejską Siecią Komputerową CzestMAN wystąpił z inicjatywą budowy platformy wymiany wiedzy i wsparcia użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych architektur masywnie wielordzeniowych. Idea naszego projektu skupia się na zastosowaniu innowacyjnych architektur równoległych, a w szczególności akceleratorów Intel MIC, w obliczeniach naukowych i inżynierskich. W realizacji projektu MICLAB wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenia naszego zespołu w rozwoju i optymalizacji aplikacji równoległych, poparte licznymi artykułami naukowymi oraz zrealizowanymi projektami. Dotychczasowe prace obejmowały klastry obliczeniowe, środowiska gridowe i chmurowe, architektury hybrydowe Cell/B.E. oraz AMD APU, akceleratory GPU oraz wielordzeniowe architektury CPU.Tytuł projektu

"Laboratorium pilotażowe
systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)"


Program Operacyjny:Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznychCzas realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.12.2013
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznego laboratorium, czyli wirtualnego miejsca, w którym ogólnokrajowa społeczność naukowo-badawcza będzie mogła zbadać możliwości wykorzystania i określić kierunki zastosowania najnowszych, masywnie wielordzeniowych architektur obliczeniowych w wiodących dziedzinach nauki.

Bezpośrednim celem projektu jest budowa pilotażowej instalacji obliczeniowej opartej o masywnie wielordzeniowe koprocesory obliczeniowe najnowszej generacji typu Intel Xeon Phi, a także wsparcie dla możliwie maksymalnego wykorzystania tej nowej, nietradycyjnej architektury obliczeniowej przez jak najszersze grono użytkowników w naszym kraju. Integralną częścią projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i wsparcia dla użytkowników, a także organizacja szkoleń.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Stworzenie platformy wymiany wiedzy i wsparcia dla użytkowników - realizacja platformy opierać się będzie o budowę portalu, który umożliwi wspólną pracę ogólnopolskiej grupie naukowców, wzajemne dzielenie się doświadczeniem i tym samym podniesienie stanu wiedzy w zakresie badań nad wykorzystaniem architektur masywnie wielordzeniowych.
  • Realizację prac eksperymentalno-rozwojowych w zakresie wykorzystania stworzonych rozwiązań w aplikacjach użytkowników - proces testowania architektury masywnie wielordzeniowej będzie odbywać się na zasadzie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obrębie stworzonego elektronicznego laboratorium.
  • Podniesienie kwalifikacji użytkowników ze środowisk naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania architektur masywnie wielordzeniowych opartych o architekturę Intel Xeon Phi.

Opis projektu:

Proponowany projekt stworzy sprzyjające warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze e-Science w zakresie wdrażania zaawansowanych usług informatycznych i informacyjnych dla środowiska naukowo-akademickiego. Działania przewidziane w projekcie wpisują się w cel działania 2.3. Szczegółowego Opisu Priorytetów, tj. zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu wynika z potrzeby uwzględnienia specyfiki wykorzystania współczesnych architektur obliczeniowych w strategicznych dziedzinach nauki i techniki. Projekt pilotażowego laboratorium stanowi zatem odpowiedź na potrzeby badań współczesnej i przyszłej nauki w zakresie rozwoju zróżnicowanych aplikacji użytkowników. Sprzyjać on będzie postępowi naukowemu i technicznemu, prowadzącemu do osiągnięcia zdecydowanie wyższego poziomu efektywności wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki, a także rozszerzając skalę badanych zjawisk. Pełny opis projektu MICLAB