Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

MICLAB:O MICLAB

Wersja z dnia 13:26, 24 kwi 2015 autorstwa Marcell (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zespół badawczy Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej przy współpracy z Miejską Siecią Komputerową CzestMAN wystąpił z inicjatywą budowy platformy wymiany wiedzy i wsparcia użytkowników w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych architektur masywnie wielordzeniowych. Idea naszego projektu skupia się na zastosowaniu innowacyjnych architektur równoległych, a w szczególności akceleratorów Intel MIC, w obliczeniach naukowych i inżynierskich. W realizacji projektu MICLAB wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenia naszego zespołu w rozwoju i optymalizacji aplikacji równoległych, poparte licznymi artykułami naukowymi oraz zrealizowanymi projektami. Dotychczasowe prace obejmowały klastry obliczeniowe, środowiska gridowe i chmurowe, architektury hybrydowe Cell/B.E. oraz AMD APU, akceleratory GPU oraz wielordzeniowe architektury CPU.Tytuł projektu

"Laboratorium pilotażowe
systemów masywnie wielordzeniowych (MICLAB)"


Program Operacyjny:Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R
Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznychCzas realizacji projektu:

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.12.2013
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.11.2015


Cel projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznego laboratorium, czyli wirtualnego miejsca, w którym ogólnokrajowa społeczność naukowo-badawcza będzie mogła zbadać możliwości wykorzystania i określić kierunki zastosowania najnowszych, masywnie wielordzeniowych architektur obliczeniowych w wiodących dziedzinach nauki.

Bezpośrednim celem projektu jest budowa pilotażowej instalacji obliczeniowej opartej o masywnie wielordzeniowe koprocesory obliczeniowe najnowszej generacji typu Intel Xeon Phi, a także wsparcie dla możliwie maksymalnego wykorzystania tej nowej, nietradycyjnej architektury obliczeniowej przez jak najszersze grono użytkowników w naszym kraju. Integralną częścią projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i wsparcia dla użytkowników, a także organizacja szkoleń.

Cele szczegółowe obejmują:

  • Stworzenie platformy wymiany wiedzy i wsparcia dla użytkowników - realizacja platformy opierać się będzie o budowę portalu, który umożliwi wspólną pracę ogólnopolskiej grupie naukowców, wzajemne dzielenie się doświadczeniem i tym samym podniesienie stanu wiedzy w zakresie badań nad wykorzystaniem architektur masywnie wielordzeniowych.
  • Realizację prac eksperymentalno-rozwojowych w zakresie wykorzystania stworzonych rozwiązań w aplikacjach użytkowników - proces testowania architektury masywnie wielordzeniowej będzie odbywać się na zasadzie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obrębie stworzonego elektronicznego laboratorium.
  • Podniesienie kwalifikacji użytkowników ze środowisk naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania architektur masywnie wielordzeniowych opartych o architekturę Intel Xeon Phi.

Opis projektu:

Proponowany projekt stworzy sprzyjające warunki do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w obszarze e-Science w zakresie wdrażania zaawansowanych usług informatycznych i informacyjnych dla środowiska naukowo-akademickiego. Działania przewidziane w projekcie wpisują się w cel działania 2.3. Szczegółowego Opisu Priorytetów, tj. zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu wynika z potrzeby uwzględnienia specyfiki wykorzystania współczesnych architektur obliczeniowych w strategicznych dziedzinach nauki i techniki. Projekt pilotażowego laboratorium stanowi zatem odpowiedź na potrzeby badań współczesnej i przyszłej nauki w zakresie rozwoju zróżnicowanych aplikacji użytkowników. Sprzyjać on będzie postępowi naukowemu i technicznemu, prowadzącemu do osiągnięcia zdecydowanie wyższego poziomu efektywności wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki, a także rozszerzając skalę badanych zjawisk. Pełny opis projektu MICLAB